Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

 29/06/20  Giáo dục Mầm non  1084
Ngày 25/06 và ngày 26/06/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành từ cấp Mầm non đến THCS.
 15/06/20  Giáo dục Mầm non  741
Với mong muốn xây dựng một môi trường tốt để trẻ được phát triển toàn diện mọi mặt, Ban giám hiệu Trường Mầm non Tòng Bạt, huyện Ba Vì - Hà Nội đã tích cực thúc đây nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.