Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

 14/04/21  Tin tức  1
Kế hoạch triển khai chuyên đề phát triển ngôn ngữ của trường Mầm non Ba Trại A
 14/04/21  Tin tức  1
Trường Mầm non Ba Trại A triển khai chuyên đề nuôi dưỡng
 09/04/21  Tin tức  2
Trường Mầm non Ba Trại A hưởng ứng đợt cao điểm vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh Tay chân miệng
 09/04/21  Tin tức  2
Trường Mầm non Ba Trại A đã đăng ký thành công điểm kiểm dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluzone
 24/03/21  Tin tức  11
Chiến lược phát triển GDMN của Trường Mầm non Ba Trại A giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030
 13/03/21  Tin tức  13
Trường Mầm non Ba Trại A tiếp tục tổng vệ sinh khử khuẩn môi trường trong và ngoài lớp học
 12/03/21  Tin tức  21
Kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non xã Ba Trại Ba Vì Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 02/03/21  Tin tức  17
Trường Mầm non Ba Trại A chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón trẻ trở lại trường
 08/02/21  Tin tức  19
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT VÀ LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN TÂN SỬU 2021
 01/02/21  Tin tức  20
Trường MN Ba Trại A tổng vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 01/02/2021