Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

 04/12/20  Tin tức  16
Trường Mầm non Ba Trại A triển khai chuyên đề: "Quản lý công tác CSND cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non"
 16/11/20  Tin tức  22
Trường MN Ba Trại A tổ chức Hội thi Nhân viên Nuôi dưỡng giỏi cấp trường năm học 2020-2021
 16/11/20  Tin tức  20
Trường MN Ba Trại A tổ chức Hội thi GVDG cấp trường năm học 2020-2021
 27/10/20  Tin tức  32
Kế hoạch công tác nghiên cứu SKKN của trường Mầm non Ba Trại A năm học 2020-2021
 27/10/20  Tin tức  44
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Mầm non Ba Trại A năm học 2020-2021
 20/10/20  Tin tức  43
Trường Mầm non ủng hộ đồng bào Miền Trung
 20/10/20  Tin tức  46
Kế hoạch thi GVDG, NVNDG cấp trường năm học 2020-2021 của trường Mầm non Ba Trại A
 20/10/20  Tin tức  97
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 của trường Mầm non Ba Trại A
 19/10/20  Tin tức  48
Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ năm học 2020-2021 của Trường mầm non Ba Trại A
 19/10/20  Tin tức  114
Kế hoạch kiểm tra nội bộ Trường mầm non Ba Trại A năm học 2020-2021