Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

Đồng chí Phùng Thị Hưởng GV Trường MN Ba Trại A tham gia quay video dự thi cấp trường đề tài dạy trẻ 5-6 tuổi đan nong mốt

Đồng chí Phùng Thị Hưởng GV Trường MN Ba Trại A tham gia quay video dự thi cấp trường đề tài dạy trẻ 5-6 tuổi đan nong mốt

Đồng chí Phùng Thị Hưởng GV Trường MN Ba Trại A tham gia quay video dự thi cấp trường đề tài dạy trẻ 5-6 tuổi đan nong mốt