Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

Đồng chí giáo viên Đinh Thị Tuyết thiết kế video dự thi cấp trường hướng dẫn trẻ Thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn và nước trẻ 4-5 tuổi

Đồng chí giáo viên Đinh Thị Tuyết thiết kế video dự thi cấp trường hướng dẫn trẻ Thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn và nước trẻ 4-5 tuổi

Đồng chí giáo viên Đinh Thị Tuyết thiết kế video dự thi cấp trường hướng dẫn trẻ Thí nghiệm sự kỳ diệu của giấy ăn và nước trẻ 4-5 tuổi