Gi¸o ¸n

Dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp HUYỆN

N¨m học 2020-2021

 

*********

 

Hoạt động  T¹o h×nh

                         §Ò tµi: In hình các con vật từ bàn tay

                         Chñ ®iÓm: Thế giới động vật

                         §èi t­îng: MGL 5-6 tuæi

                         Thêi gian: 30 -35 phót

                         Số trẻ :30-35 trẻ

                         Ngµy dạy: 21/ 01 / 2021

          Ng­êi thùc hiÖn: Nguyễn Thị Thu Phương

 §¬n vÞ : Tr­êng mÇm non Ba Trại A.

 

 

I.môc ®Ých yªu cÇu.

1KiÕn thøc:

- TrÎ biÕt đặt bàn tay của mình và dùng bút in lên giấy và thêm các chi tiết như mắt mũi ,mồm…thành các con vật như:thỏ ,cá,mèo,chó,công…

Biết cách in đối sứng bàn tay tạo thành tạo thành con công, con bướm…và vẽ các chi tiết như :cỏ, cây, hoa, lá tạo thành bức tranh hoàn chỉnh và sinh động hơn.

-Trẻ biết kĩ năng mới lật ngửa bàn tay tạo sự đối sứng.

- TrÎ biÕt chän mµu vµ t« mµu thËt ®Ñp cho bøc tranh cña m×nh theo ý thích.

2.Kü n¨ng:

-Rèn trẻ kĩ năng in hình ,in đối sứng từ bàn tay để tạo thành các con vật khác nhau.

- Rèn kĩ năng vẽ cơ bản như nét cong, nét xiên,nét thẳng…để vẽ thêm các chi tiết phụ thành các con vật.

-Dạy  trẻ kĩ năng mới lật ngửa bàn tay  tạo sự đối xứng

- Rèn kĩ năng tô màu cơ bản, sắp xếp bố cục tranh cân đối, hài hòa,có tư thế ngồi học cách cầm bút đúng khi vẽ.

-Trẻ nói được ý tưởng sáng tạo của mình 1 cách rõ ràng ,mạch lạc,tự tin , đặt tên cho sản phẩm của mình.

3.Gi¸o dôc:

- Gi¸o dôc trΠ biÕt yªu cái ®Ñp, biÕt gi÷ g×n s¶n phÈm m×nh lµm ra.

-TrÎ biÕt giữ gìn đôi tay sạch sẽ,và biết yêu quý chăm sóc con vật nuôi

II.chuÈn bÞ:

1. §å dïng cña c«

- Máy  vi tÝnh, máy chiếu, đồ vẽ tranh cát.

-Nhạc bài:Hoa tay,cùng hát vui cho đời.

- 3 bức tranh về các con vật :

         + Tranh 1: bức tranh 2 con thỏ 

         + Tranh 2 :bức tranh đàn cá

         +Tranh 3 : bức tranh con công

- Gi¸ treo tranh, que chØ

2. §å dïng cña trÎ.

-Cô và trẻ làm khung tranh chuẩn bị sẵn cho bài học

- Bót s¸p màu,,màu nước, ,khăn ẩm, giÊy vÏ, khay để nguyên vật liệu.......

 

 

III. C¸ch tæ chøc thùc hiÖn.

 

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Ho¹t ®éng 1: G©y høng thó (3-5 phút)

 -Xin chào mừng tất cả các bé đến với chương trình “Họa sĩ tí hon” với chủ đề “Những con vật ngỗ nghĩnh” ngày hôm nay.

-Đến tham dự với chương trình của chúng ta hôm nay đó là sự có mặt của các bé đến từ lớp 5 tuổi A4.Và thành phần không thể thiếu đó là các ban giám khảo đến từ Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Ba Vì.

-Đến với chương trình “Họa sĩ tí hon” với chủ đề Những con vật ngỗ nghĩnh hôm nay các bé không  phải chỉ dùng bút vẽ 1 cách bình thường mà chúng ta phải dùng bàn tay tạo dáng con vật đấy in lên giấy rồi thêm các chi tiết tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh về các con vật mà bé thích.

2: Nội Dung Chính (24-28p)

a) Hoạt động 1: Quan sát, đàm thoại

 

-Trước khi các họa sĩ thể hiện tài năng của mình  cô mời các con hãy xem  1 số hình ảnh các con vật ,các con hãy xem và cảm nhận cô Phương vẽ các con vật bằng cách nào nhé!

- Cô vẽ tranh cát các con vật cho trẻ quan sát.

+Con gì đây?

+ Cô vẽ  được mấy tay?

+Cô phương vẽ bằng cách nào?

-Vẽ xong cô tạo hình  con chim bằng tay  hỏi trẻ:

 +Các con ơi cô tạo hình con gì đây? Chúng mình cùng tạo hình con chim giống cô nào?

 Các con ơi bàn tay của chúng mình làm được rất nhiều việc tốt giúp đỡ bố mẹ  và còn biết tạo hình các con vật đấy.

  • Có rất nhiều các con vật  ngộ nghĩnh và đáng yêu đúng không nào. .Cô cũng muốn khoe với các con những  bức tranh về các con vật  mà cô đã sử dụng bàn tay của mình để tạo dáng các con vật đó và in lên giấy thêm các chi tiết tạo thành bức tranh hoàn chỉnh đấy.

Quan s¸t tranh mÉu

* Tranh 1: bức tranh 2 con thỏ.

-Bức tranh đầu tiên của cô có tên gọi “Chia sẻ”.

-Bức tranh “Chia sẻ”có đặc điểm gì?

-Bức tranh có 2 bạn thỏ nhưng có 1 củ cà rốt cô phương đặt tên “chia sẻ” rất hợp lý đúng không các con.

-Ai có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh? Cô đã sử dụng màu gì cho bức tranh “Màu nước”

-Các con nhìn xem cô tạo dáng bạn thỏ như thế nào? (cô gọi trẻ trả lời)

À! Cô nắm tay lại và giơ  2 ngón tay lên,đây là tai thỏ, còn đây là gì?

Chúng mình cùng kiểm tra lại xem có đúng không nhé!

*Tranh 2: bức tranh đàn cá

 Bức tranh thứ 2 có tên gọi “Đàn cá”.

-Cô đố các con biết vì sao bức tranh lại có tên gọi là “Đàn cá”?

-Ai có thể đặt tên khác cho bức tranh?

-Cô đố chúng mình cô đặt tay như thế nào để tạo thành bạn cá?

-Chúng mình chỉ cần đặt ngang tay như thế này thôi tạo thành đàn cá rồi.

-Còn bạn cá bơi ngược này chúng mình phải làm thế nào ?

Với bạn cá bơi ngược chúng mình chỉ cần xoay cổ tay 1 chút là chúng mình tạo thành bạn cá bơi ngược rồi.Muốn bạn cá bơi lên hay lặn xuống chúng mình chỉ cầ xoay 1 chút thôi các con nhé!

-Thế các con nhìn thấy màu sắc của bức tranh như thế nào?

-Màu sắc của bức tranh rất rực rỡ phải không các con.Cô đã sử dụng rất nhiều màu sắc để tô bức tranh cho bạn cá,để bạn cá nổi bật trên 1 nền nhặt hơn .sau đó cô sẽ tô chi tiết phụ.các con nhìn xem bức tranh có rực rỡ và đẹp không!

* Tranh3: bức tranh con công

-Cô đố ,cô đố: “Con gì đẹp nhất loài chim

                    Đuôi dài rực rỡ như ngàn cánh hoa?

                                                        (Con công)

-Cô cũng có bức tranh bạn  công.Ai có thể đặt tên cho bức tranh này nào?

- Màu sắc của con công như thế nào?

-Các con ơi cô phương đặt tay như thế nào tạo thành con công? Phía đuôi công còn lại cô phải làm như thế nào?

Với phía đuôi công còn lại cô sẽ lật ngửa bàn tay đúng không các con.

-Cô hỏi chúng mình nhé bức tranh chỉ có 1 con vật chúng mình sẽ đặt con vật ở đâu?

Để bức tranh có bố cục cân đối ,cô đặt con vật ở giữa tranh.sau đó sẽ vẽ thêm chi tiết phụ để bức tranh sinh động hơn.

Và hôm nay cô sẽ dạy chúng mình Kĩ năng mới đó là kĩ năng lật ngửa bàn tay để tạo đối xứng  thành con công.

Các con nhìn thấy chưa.sau đó cô sẽ vẽ 1 đường cong để nối 2 bàn tay lại tạo thành đuôi con công thật rực rỡ rồi, và vẽ thêm những chi tiết phụ nữa.cô sẽ sử dụng những đường cong và những đường thẳng vẽ những chi tiết phụ  để bạn công chúng mình hiện ra.rồi chúng mình sẽ tô màu thật đẹp các con có đồng ý không!

-Chúng mình cùng giơ 2 bàn tay ra nào.

Cô còn muốn hỏi chúng mình xem còn những con vật gì nữa cần phải tạo đối xứng?

-Còn con bướm và con chim cũng cần phải tạo đối xứng đấy!

<=> TÊt c¶ nh÷ng bøc tranh trªn tuy bè côc cã kh¸c nhau, nh­ng tÊt c¶ ®Òu thÓ hiÖn ý t­ëng vÒ  các con vật rất là ngỗ nghĩnh đáng yêu .

=> Trong gia đình của chúng mình có rất nhiều các con vật c¸c con ph¶i biÕt  yêu thương ch¨m sãc vµ b¶o vÖ chúng

- Vậy muốn tạo các con vật bằng bàn tay thật  đẹp thì cần phải có gì các con có biết không ?  

* Trß chuyÖn: Hái ý t­ëng trÎ.

-Vậy bây giờ có ai muốn cia sẻ ý tưởng của mình với các bạn không?

Dự kiến câu hỏi của cô :

- Con dù ®Þnh sẽ tạo thành con gì?

-Con tạo con vật đó như thế nào?

-Con sẽ tô màu gì cho con vật của mình?

-Nếu   có 1 con thì con đặt  ở đâu bức tranh?

-Cô thấy chúng mình có rất nhiều ý tưởng hay từ đôi bàn tay để vẽ các con vật  . C« mong r»ng mçi b¹n sÏ thể hiện tài năng của mình để cã mét t¸c phÈm vÒ các con vật thËt ®Ñp gửi  đến chương trình “ Họa sĩ tí hon”

Thời gian giành cho các con sẽ là một bản nhạc .

b). Ho¹t ®éng 2: TrÎ thùc hµnh.

 -Cô cất tranh gợi ý –Nhắc nhở trẻ trẻ tư thế  ngồi ,cách cầm bút và  đặt câu hỏi gợi mở ,gợi ý cho trẻ.

Cô đi quan sát từng nhóm  .nhắc trẻ tô màu  cho đúng phụ thuộc vào khả năng của trẻ :

+ Với những trẻ chưa hoàn thiện cô có thể gợi ý cho trẻ cách vẽ ,cách sử dụng màu .

+ Với trẻ đã hoàn thiện cô có thể gợi ý để trẻ  vẽ thêm các chi tiết như : Ông mặt trời ,cỏ ,cây, hoa...để bức tranh thêm sinh động .

Dự kiến câu hỏi của cô :

+ Con ®Þnh tạo con  g×?

+ Con sÏ vÏ thªm g× n÷a cho tranh m×nh thªm sinh ®éng.

+Con sẽ tô màu gì cho cho vật của mình?

c). Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt S¶n phÈm

- C« cïng trÎ treo tranh lªn gi¸ và đọc bài vè “Đôi bàn tay”

- C« khen c¶ líp ®Òu hoµn thµnh bøc tranh cña m×nh.

- Cô mời một số trẻ tự giới thiệu về bức tranh của mình và đặt tên cho bức tranh của mình.

- Mời trẻ nhận xét bài của bạn .

- Con thÝch bøc tranh nµo? V× sao.

- Bức tranh  cña b¹n ®Ñp ë chi tiÕt nµo?

-Chủ nhân của bức tranh đâu rồi! bạn rất thích bài của con vậy con đặt tên cho bức tranh của mình là gì?

- Cô nhận xét chung .

- Nh÷ng bµi ch­a hoµn thiÖn c« cho trÎ vÒ gãc lµm .Vậy là cô Phương thấy các con đã vẽ được những con vật rất ngỗ nghĩnh và đáng yêu  cho bức tranh của mình rất là  đẹp con đã biết tạo dáng các con vật bằng bàn tay biết in và tô  màu ngoài ra các con còn biết vẽ những chi tiết khác để bức tranh của mình hoàn chỉnh và sinh động hơn.các con rất xứng đáng là những họa sĩ nhí  ngày hôm nay. 

3 .KÕt  thóc  ho¹t  ®éng: (2 -3 phót)                           

 - cô nhận xét giờ học và nhắc trẻ cùng cất dọn đồ dùng .

-chương trình “Họa sĩ tí hon” với chủ đề những con vật ngỗ nghĩnh đến đây là kết thúc thay mặt chương trình xin chào và hẹn gặp lại.

-Cô mở nhạc “cùng hát cho đời vui” cô và trẻ cùng múa hát .

 

Trẻ vỗ tay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát tranh cát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

 

Trẻ trả lời

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát tranh

Trẻ trả lời

 

 

 

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

 

 

Trẻ quan sát và trả lời

 

 

 

Trẻ quan sát tranh

Trẻ đặt tên

Trẻ trả lời  

 

Trẻ quan sát

 

Trẻ trả lời

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời “ con công”

Trẻ trả lời

 

 

Trẻ trả lời

 

Trẻ trả lời

 

 

 

Trẻ trả lời “ ở giữa bức tranh

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú ý quan sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời “ có hoa tay”

 

 

 

 

 

 

Trẻ nói ý tưởng của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ về chỗ ngồi

Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời câu hỏi của cô

 

 

 

 

Trẻ treo tranh cùng cô

 

Trẻ lên giới thiệu bài  của mình

 

 

Trẻ đặt tên cho bức tranh của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chào khách

 

 

 

Trẻ hát và vận động cùng cô.