Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

 • Bạch Thị Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977694687
  • Email:
   mnbatrai-bv@hanoiedu.vn
 • Trần Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986938715
  • Email:
   minhtt-mnbtabv@hanoiedu.vn