Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

 • Trần Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986938715
  • Email:
   minhmamnon79@gmail.com
 • Bạch Thị Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn