Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Trần Thị Minh
Phó hiệu trưởng Trần Thị Minh
Ngày tháng năm sinh 18/09/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận CSND- Cơ sở vật chất
Điện thoại 0986938715
Email minhtt-mnbtabv@hanoiedu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách