Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Phượng
Phó hiệu trưởng Đặng Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 29/07/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách